Tin tức

Bảng dự báo nhu cầu nhân lực theo loại cán bộ tới năm 2020

Lượt xem: 2122
Bảng dự báo nhu cầu nhân lực theo loại cán bộ tới năm 2020
Bảng dự báo nhu cầu nhân lực theo loại cán bộ tới năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020)

Bảng dự báo nhu cầu nhân lực theo loại cán bộ tới năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020)

(*): Số liệu kiểm tra bệnh viện năm 2011- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
(**): Dựa trên dự báo dân số Việt Nam năm 2020 là 97,5 triệu người, mỗi năm nhân lực y tế bị tiêu hao 5% do nghỉ hưu, chuyển công tác.
(***): Số cán bộ trên 10000 dân

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6