Chức năng

CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

 

 

Người Điều dưỡng trong chăm sóc Bn toàn diện ( lấy Bn làm trung tâm) được thể hiện ba chức năng chính:

Chức năng độc lập (chủ động)

Chức năng Phối hợp (hợp tác)

Chức năng phụ thuộc (thụ động)

 

1.  Chức năng độc lập:

Tiếp đón Bn: Thái độ tiếp xúc, làm thủ tục hành chính, hướng dẫn nội quy khoa phòng và sử dụng trang thiết bị trong buồng bệnh.

Nhận định Bn theo quy trình Điều dưỡng

Theo dõi và đánh giá Bn trong quá trình chăm sóc

Lập kế họach và thực hiện kế họach chăm sóc theo KH đề ra

Thực hiện các trường hợp sơ cứu, cấp cứu ban đầu lúc chưa có Bác sỹ

Giúp đỡ Bn và làm các công việc vệ sinh thân thể ( tắm gội,thay, mặc quần áo cho Bn).

Giúp đỡ thực hiện trong việc cho bệnh nhân  ăn uống.

Giúp Bn vận động, luyện tập phục hồi chức năng.

Thực hiện các kỹ năng chăm sóc ĐD.

Thực hiện các quy tắc vô khuẩn khi tiến hành các kỹ thuật chăm sóc.

Chăm sóc, giải quyết Bn hấp hối và Bn tử vong.

 

2.  Chức năng phối hợp:

Phối hợp với một số kỹ thuật viên khác như: Xquang, xét nghiệm, phục hồi chức năng, ECG…để thực hiện một số kỹ thuật chẩn đóan và điều trị cho bệnh nhân

Phản ánh các diễn biến của Bn cho thầy thuốc để phối hợp xử trí kịp thời khi Bn chuyển bệnh nặng ( thở oxy, hô hấp nhân tạo, ép tim, cầm máu, băng bó...).

 

3.  Chức năng phụ thuộc:

Cho Bn dùng thuốc (uống, tiêm truyền...), đặt sonde, thụt tháo ...theo y lệnh của thầy thuốc.

Thực hiện một số thủ thuật, theo yêu cầu điều trị

Phụ giúp bác sỹ thực hiện một số thủ thuật điều trị

Lấy bệnh phẩm để xét nghiệm

dv2
dv3
dv3
dv4
dv6