Tài liệu miễn phí

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG LÀ GÌ ?

Lượt xem: 11021
CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG LÀ GÌ ?
Gồm 2 chương tình đào tạo: Cử nhân điều dưỡng và cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến.Gồm 2 chương tình đào tạo: Cử nhân điều dưỡng và cử nhân điều dưỡng chương trình tiên tiến.
1. Cử nhân Điều dưỡng:
• Thời gian học: 4 năm.
• Mục tiêu chương trình: Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
• Nhiệm vụ:
- Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khỏe. Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.
- Sử dụng thuốc hợp lý an toàn
- Tổ chức và thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc. Phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc sức khỏe người bệnh
- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp đề phòng chống dịch.
- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.
• Chương trình đào tạo:
- Kiến thức giáo dục đại cương: Các môn học chung (43 ĐVHT) và Các môn khoa học cơ bản (14 ĐVHT)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 147 ĐVHT, gồm các môn Cơ sở ngành (44 ĐVHT), chuyên ngành (83 ĐVHT).
- Kiến thức bổ trợ.
- Thi tốt nghiệp: gồm 2 hình thức làm khóa luận hoặc thi lý thuyết; thi lâm sàng và thi lý luận chính trị.
• Sau khi ra trường, các em sẽ được:
- Cấp bằng Cử nhân Điều dưỡng.
- Công tác tại các cơ sở y tế; các bệnh viện Trung ương và địa phương.
2.Cử nhân Điều Dưỡng Chương trình tiên tiến
• Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Dạy và học bằng tiếng Anh.
• Hình thức tuyển sinh: Sinh viên có nguyện vọng theo học Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Trúng tuyển hệ đào tạo Cử nhân Điều dưỡng của Trường Đại học Y Hà Nội.
- Trúng tuyển các chuyên ngành khác của Đại học Y Hà Nội với số điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của hệ Cử nhân Điều dưỡng.
- Đạt điểm điều kiện thi tiếng Anh đầu vào do Nhà trường tổ chức
• Mục tiêu chương trình: Chương trình tiên tiến ngành Điều dưỡng chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp có được các kiến thức, kĩ năng, và thái độ phù hợp với mục tiêu:
- Cung cấp các chăm sóc an toàn và thành thạo dựa trên những nhu cầu của bệnh nhân, phù hợp với điều kiện văn hóa xã hội của người bệnh.
- Thể hiện được khả năng lãnh đạo trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và cộng đồng nhằm tối ưu hóa tình trạng thể chất, tinh thần và phúc lợi cho mọi người, khuyến khích từng cá nhân và cộng đồng hành động có trách nhiệm với sức khỏe của chính họ.
- Thực hành tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, tư duy thấu đáo và kĩ năng giải quyết vấn đề
• Nhiệm vụ: 
- Thực hành chăm sóc toàn diện và giáo dục sức khỏe. Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.
- Sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.
- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc. Phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các biện pháp phối hợp để phòng chống dịch.
- Ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong Kĩ thuật chăm sóc bệnh nhân
- Am hiểu chính sách chăm sóc sức khoẻ, tài chính và Các quy chuẩn môi trường
- Thực hành được các kĩ năng giao tiếp và phối hợp chuyên nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân
- Thực hiện kĩ năng phòng bệnh trên lâm sàng và tại cộng đồng.
- Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.
• Chương trình đào tạo: 
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ (không kể các học phần Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó: Kiến thức giáo dục đại cương: 20 tín chỉ; Kiến thức cơ sở ngành là 24 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành là 91 tín chỉ
- Thi tốt nghiệp: Cuối khóa sinh viên được đánh giá tốt nghiệp bằng hình thức khóa luận và thi lâm sàng.
• Sau khi ra trường các em sẽ được: 
- Cấp bằng Cử nhân Điều dưỡng Chương trình tiên tiến
- Công tác tại các cơ sở y tế, các bệnh viện Trung ương, địa phương, các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6
 
 
 
Thiết kế website