Kỹ thuật điều dưỡng

Kĩ thuật tiêm trong da

Kĩ thuật tiêm trong da

Lượt xem: 70175
Tiêm trong da là tiêm 1 lượng thuốc rất nhỏ(1/10ml) vào lớp dưới thựong bì ,thuốc đựoc hấp thu rất chậm.
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6
 
 
 
 
 
Thiết kế website