Nhiệm vụ

  NHIỆM VỤ  CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG:

 

 

 

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng khoa, Điều dưỡng trung học có nhiệm vụ sau:

 

1.   Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh tòan diện, quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật.

2.   Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh của thầy thuốc.

3.   Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện: Điều dưỡng trung cấp thực hiện được các kỹ thuật cơ bản như: lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, uống thuốc, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt ống thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành, bảo quản các thiết bị y tế  trong khoa theo sự phân công.

4.   Đối với những người bệnh nặng, nguy kịch phải chăm sóc theo y lệnh và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho Bác sỹ điều trị xử lý kịp thời.

5.   Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lý vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

6.   Hàng ngày cuối giờ làm việc, phải bàn giao người bệnh cho Điều dưỡng trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

7.   Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.

8.   Tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăm sóc người bệnh và hướng dẫn thực hành về công tác chăm sóc người bệnh cho học viên khi được Điều dưỡng trưởng khoa phân công.

9.   Tham gia thường trực theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa

10.   Động viên người bệnh an tâm điều trị. Bản thân phải thực hiện tốt quy định về y đức

11.   Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức

 

dv2
dv3
dv3
dv4
dv6