Tài liệu miễn phí

Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh

Lượt xem: 6803
Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh
Tài liệu đào tạo liên tục An toàn người bệnh

 

Ban hành kèm theo Quyết định số 56/BYT-K2ĐT ngày 16/05/2014 của Bộ Y tế

Lời nói đầu

Nguyên tắc hàng đầu của thực hành y khoa là “ Điều đầu tiên không gây tổn hại cho người bệnh – First Do No Harm to patient” đang là điều trăn trở đối với người hành nghề khám chữa bệnh và đã có những sự kiện y tế gây tâm lý bất an cho cả người sử dụng và người cung cấp dịch vụ y tế. Bằng chứng nghiên cứu đa quốc gia đã khẳng định người bệnh đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại do sai sót chuyên môn và sự cố y khoa. Mặc dù những sai sót và sự cố này không ai muốn và không ai chấp nhận những nó vẫn xảy ra hàng ngày.

An toàn người bệnh liên quan tới tất cả các cán bộ y tế, người quản lý các cơ sở khám chữa bệnh và mọi người bệnh. Để ứng phó với thách thức nói trên, nhiều quốc gia đặc biệt là các quốc gia phát triển đã đi đầu trong việc xây dựng các mô hình quản lý an toàn người bệnh và Chuyên ngành An toàn người bệnh “ Patient Safety Discipline” đã ra đời nhằm hỗ trợ người hành nghề, người quản lý các cơ sở y tế, người sử dụng dịch vụ y tế đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế sai sót, sự cố y khoa tới mức thấp nhất có thể.

Trong thập kỷ qua, những thành tựu của ngành y tế Việt Nam trong việc áp dụng thành công các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị hiện đại đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe người dân, tăng tuổi thọ và giúp cho nhiều người mắc bệnh nan y có thêm cơ hội sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế thách thức hàng đầu trong lĩnh vực y tế hiện nay là bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe an toàn trong môi trường y tế có nhiều áp lực và dây truyền khám chữa bệnh vừa vừa nhiều đầu mối vừa ngắt quảng.

Chương trình đào tạo an toàn người bệnh do Bộ Y tế ban hành dựa trên các khuyến cáo và hướng dẫn cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới và triển khai thực hiện Điều 7 của Thông tư số 19/2013/TT-BYT về triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế. Mục đích của Chương trình đào tạo này nhằm cung cấp các kiến thức hiểu biết về tần suất các sai sót chuyên môn, sự cố y khoa, các nguyên nhân và các giải pháp để hạn chế các sai sót chuyên môn và sự cố y khoa tới mức thấp nhất có thể trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Nội dung của Chương trình bao gồm 11chủ đề được thiết kế theo trình tự hệ thống, từ việc nhận dạng các sai sót, sự cố y khoa đến việc tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra các giải pháp can thiệp và áp dụng quy trình cải tiến chất lượng liên tục vào việc bảo đảm an toàn người bệnh. Khung Chương trình được trình bày theo Quy định của Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế (có cập nhật Dự thảo Thông tư mới)

Chương trình đào tạo này áp dụng cho các cán bộ y tế đang công tác trong bệnh viện bao gồm, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và các nhà quản lý bệnh viện. Chương trình đào tạo sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi có sự tham dự của các nhóm học viên đa chuyên ngành; các học viên sẻ chia sẻ những trải nghiệm vừa mang tính chung vừa mang tính đặc thù nghề nghiệp từ đó cùng phối hợp hành động vì mục tiêu chung là an toàn người bệnh.

Các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào phạm vi chuyên môn của đơn vị thực hiện toàn bộ hay từng phần của Chương trình. Đối với các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh cần thực hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình.

TM. BAN BIÊN TẬP                        .

Trưởng ban                              .

PGS.TS. LƯƠNG NGỌC KHUÊ         .
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

Nội dung Tài liệu đào tạo An toàn người bệnh

– Bài 1: Tổng quan về an toàn người bệnh
– Bài 2: Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc
– Bài 3: Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc
– Bài 4: Phòng ngừa sự cố y khoa trong phẫu thuật
– Bài 5: Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
– Bài 6: Phòng ngừa sự cố y khoa trong chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế

Download

http://kcb.vn/wp-content/uploads/2015/06/a2.-T%C3%A0i-li%E1%BB%87u-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-An-to%C3%A0n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%87nh.pdf

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6
 
Thiết kế website