Thông tin

TIN HOT VIỆC LÀM ĐIỀU DƯỠNG !

TIN HOT VIỆC LÀM ĐIỀU DƯỠNG !

Lượt xem: 3512
Điều dưỡng viên Nhật Bản chính thức trở thành một ngành nghề tiếp nhận trong chương trình Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản. Quyết định này đã được chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2017 Điều này có nghĩa ngoài chương trình EPA của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì các bạn quan tâm chương trình Điều dưỡng viên Nhật Bản sẽ có thêm một cơ hội lớn nữa để tham gia chương trình này.
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6