Kỹ thuật điều dưỡng

Chăm sóc vết thương khâu

Chăm sóc vết thương khâu

Lượt xem: 9240
Chăm sóc vết thương khâu
Phương pháp cố định băng

Phương pháp cố định băng

Lượt xem: 4162
Phương pháp cố định băng
Nhét merch

Nhét merch

Lượt xem: 6984
Nhét merch
Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương

Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương

Lượt xem: 7918
Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương
Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.

Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.

Lượt xem: 10803
Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN

Lượt xem: 5947
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

Lượt xem: 15324
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ

CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ

Lượt xem: 9720
CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ
Cách sử dụng canuyl Mayo chống tụt lưỡi

Cách sử dụng canuyl Mayo chống tụt lưỡi

Lượt xem: 7485
Làm thông thoáng đường thở bằng cách tách lưỡi ra khỏi thành họng.
CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI

CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI

Lượt xem: 10617
CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6