Kỹ thuật điều dưỡng

Chăm sóc vết thương khâu

Chăm sóc vết thương khâu

Lượt xem: 7962
Chăm sóc vết thương khâu
Phương pháp cố định băng

Phương pháp cố định băng

Lượt xem: 3407
Phương pháp cố định băng
Nhét merch

Nhét merch

Lượt xem: 5772
Nhét merch
Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương

Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương

Lượt xem: 6658
Các điểm cần lưu ý quan trọng khi chăm sóc vết thương
Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.

Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.

Lượt xem: 9515
Các vấn đề cần biết khi lựa chọn dịch truyền.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN

Lượt xem: 4875
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO NIỆU QUẢN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

Lượt xem: 11938
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HẬU MÔN NHÂN TẠO ĐẠI TRÀNG VÀ HỒI TRÀNG

CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ

CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ

Lượt xem: 8565
CHĂM SÓC HẬU MÔN NHÂN TẠO TẠI NHÀ
Cách sử dụng canuyl Mayo chống tụt lưỡi

Cách sử dụng canuyl Mayo chống tụt lưỡi

Lượt xem: 6597
Làm thông thoáng đường thở bằng cách tách lưỡi ra khỏi thành họng.
CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI

CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI

Lượt xem: 8769
CHĂM SÓC BN SAU CHỌC DỊCH MÀNG PHỔI
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6