Lâm sàng

Tình huống : Dừng lại !!!

Lượt xem: 13670
Tình huống : Dừng lại !!!
Tình huống : Dừng lại !!!

Tình huống : Dừng lại !!!

Bạn là một điều dưỡng trẻ , bạn được phân công làm một phòng bệnh có 7 bệnh nhân nữ trong đó có bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung có y lệnh dùng thuốc Fotum 1g x 1 lọ (TMC) và bệnh nhân Trần Thị Tuyết Nhung có y lệnh dùng thuốc Sulperazol 1g x 1 lọ ( TMC ). Bạn đi tiêm cùng một bạn học viên. Khi tiêm tới bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung do không nói rõ họ tên đầy đủ bệnh nhân nên khi tôi đưa thuốc cho bạn học viên tiêm , bạn đó đã tiêm cho bệnh nhân Trần Thị Tuyết Nhung. Tôi quay ra nhìn thấy nhưng bạn học viên đã tiêm quá nửa mất rồi. Tôi hét lên : "Dừng lại !!!" Tất cả bệnh nhân nhìn vào tôi , tôi đứng im và không biết làm thế nào tiếp đây.

Các bạn giúp tôi với ???

Họ tên*
Email*
Bình luận*
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6