Tủ Sách Điều dưỡng

Tiếng Anh Chuyên Ngành Điều Dưỡng

Tiếng Anh Chuyên Ngành Điều Dưỡng

Lượt xem: 24718
Đây là giáo trình dành cho sinh viên ngành điều dưỡng, giáo trình này cung cấp ngữ liệu cần thiết để bạn giao tiếp bằng tiếng Anh trong lĩnh vực y tế, hướng dẫn bạn học từ vựng chuyên ngành phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo. Dạng thức trình bày đồng nhất, tuần tự và sư phạm giúp bạn có thể sử dụng giáo trình trên lớp với giáo viên hoặc tự học để củng cố kiến thức đã tiếp thu.
dv2
dv3
dv3
dv4
dv6