Vai trò

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG:

 

 

 

Điều dưỡng là nhà thực hành chăm sóc:

 

-   Sử dụng quy trình Điều dưỡng để đáp ứng nhu cầu cho người bệnh.

Biết lập kế họach chăm sóc và thực hiện kế họach theo mục tiêu đề ra

Giao tiếp được với người bệnh và những người liên quan đến việc lập kế họach chăm sóc người bệnh .

 

-   Cộng tác với những người liên quan đến người bệnh, người bệnh và với đồng nghiệp để kế họach chăm sóc đạt hiệu quả hơn.

 

Điều dưỡng là nhà quản lý:

 

-   Sử dụng những khả năng giao tiếp và suy nghĩ lý luận của mình cho những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính, những người bệnh trong giai đọan cấp cứu, những người bệnh trong cộng đồng,…một cách khéo léo và đạt hiệu quả cao

Hướng dẫn cán bộ y tế khác trong việc chăm sóc người bệnh một cách chọn lọc và thích hợp.

-   Sử dụng nguồn nhân lực sẳn có để phục vụ chăm sóc người bệnh có hiệu quả

 

Điều dưỡng là nhà giáo dục:

 

-   Sử dụng phương pháp dạy và học cho đội ngũ kế thừa các kiến thức, kỹ năng và đạo đức Điều dưỡng.

-   Thực hiện tốt công tác giáo dục sức khỏe cho mọi người.

-   Biết tự đào tạo liên tục, biết nhận lãnh trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

Yêu nghề tha thiết, tham gia vào việc bảo vệ và phát triển nghề nghiệp

 

Điều dưỡng là nhà nghiên cứu:

 

-   Thực hiện và đóng góp các công trình nghiên cứu để nâng cao kiến thức cho nghành Điều dưỡng

-   Ứng dụng những thành quả các công trình nghiên cứu thành công

 

dv2
dv3
dv3
dv4
dv6